Kategorier
Vitenskap og forskning

Vitenskap og forskning

Vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège bidrar til å utvikle bilateralt samarbeid mellom Frankrike og Norge. Avdelingen fremmer vitenskapelig utveksling på høyere nivå og studieopphold for norske studenter i Frankrike via operatøren Campus France.

VITENSKAPSAVDELINGENs HOVEDOPPGAVER : INFORMERE, STØTTE, FREMME OG KOORDINERE :

  • Informere om teknologiske fremskritt, innovasjon, strategier, og mulig samarbeid innen forskning og utvikling i Norge.
  • Oppmuntre forskningsinstitusjoner (laboratorier, bedrifter) til å etablere samarbeid, fra bilateral utveksling til europeiske prosjekter (spesielt Horizon 2020).
  • Fremme fransk forskning og innovasjon innenfor vitenskapelige og teknologiske nøkkelfelt som del av det bilaterale arbeidet.
  • Koordinere, i samarbeid med våre lokale og franske kolleger, regionale, bilaterale og europeiske arrangementer.

Kontakt oss:

Fréderic Bessat – Attaché vitenskap og forskning
science@france.no

Institut français de Norvège sine samarbeidspartnere :