Institut français Norge åpent for publikum etter avtale

Institut français Norge har, etter en periode med mindre aktivitet grunnet koronaviruset, gjenopptatt aktiviteten sin innenfor områdene kultur, språk, forskning og høyere utdanning. 

Mediateket er foreløpig stengt. Dessverre, arrangerer vi ikke lenger franskkurs.

Institut français Norge er åpent for publikum bare dersom man har en personlig avtale med en av våre ansatte. 

Kontakt oss : info@france.no