Kategorier
Vitenskap og forskning

PHC Aurora

AURORA-PROGRAMMET

AURORAPROGRAMMET 

=> Søknader Aurora 2024 <=

AURORA er et fransk-norsk stipendprogram, også kalt Partenariat Hubert Curien (PHC). Programmet finansierer korttidsopphold for franske og norske forskere som jobber på bilaterale prosjekter. Prosjektene må være godkjent av begge nasjoner. 

Formålet med PHC er å utveksle ekspertise innen forskning og teknologi, mellom forskningslaboratorier i Frankrike og Norge, ved å fremme nye samarbeidsprosjekter. PHC henvender seg til offentlige eller private forskningsinstitusjoner som er knyttet til universitetsmiljøer, forskningssentra eller bedrifter. 
AURORA finansieres i Norge av Forskningsrådet, og i Frankrike av utenriksdepartementet. Institut français de Norvège sin vitenskapsavdeling sammen med CampusFrance administrerer den franske delen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer den norske delen. 
 

Hvem: Franske og norske forskningsgrupper og vitenskapelig ansatte

Hva: Samarbeid (forskningsprosjekter) mellom franske og norske forskergrupper 

Når: Programmet fordeles over ett år 

Søknad: fra 2. august til 13. september på Forskningsrådets nettside

Mer informasjon på Campus France og på Forskingrådet.