Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Forbered deg til de Olympiske Leker i 2024!

I samarbeid med pedagogisk rådgiver Solena Pradayrol ved Fremmedspråksenteret, har de franske assistentene i Norge laget undervisningssekvenser for fransklærere i forbindelse med OL og Paralympics i Paris 2024.


Gjennom ulike aktiviteter vil elevene kunne oppdage ulike idretter, men også en typisk dag for en OL-utøver, eller til og med hva han eller hun spiser! Det er også utviklet to ulike «escape games» for å teste elevenes kunnskaper.


For mer informasjon: Séquence les JO de Paris 2024