Kontakt oss

Institut français de Norvège – IFN
info@france.no

Ledige stillinger :
https://www.france.no/no/ledige-stillinger/

VÅRT ARBEIDSTEAM

LEDELSE


AVDELING FOR KULTUR | kultur@france.no

 VITENSKAP OG HØYERE UTDANNING |  science@france.no

AVDELING FOR SPRÅK & UTDANNING | fransk@france.no

KOMMUNIKAJSON – PRESSEKONTAKT

Caroline Larikka

ADMINISTRASJON – REGNSKAPSTJENESTE

Jérôme André

Vedlikehold: Jony Parnanthu