Om Institut français de Norvège

EN DEL AV ET INTERNASJONALT NETTVERK

I 2010 slo ambassadenes kultur- og språkavdelinger og kultursentra verden over seg sammen og dannet nettverket Institut français. Nettverket ledes og finansieres av det franske utenriksdepartementet og instansene underlagt utenriksdepartementet.

Oversikt over Institut français i verden 

INSTITUT FRANÇAIS DE NORVÈGE

Institut français de Norvège tilstedeværelse i Norge går helt tilbake til 1963, og instituttet er i dag en sentral aktør i fransk-norsk kultur, språk, utdanning og vitenskapsamarbeid. Flere avtaler ble signert med norske regjeringen og representerer en betydelig økonomisk støtte for fremheving av det fransk-norsk samarbeidet.

HOVEDFORMÅL: UTVIKLE ET NETTVERK FOR KULTURSAMARBEID

Institut français de Norvège har som hovedformål med sitt arbeid:

  • å utvikle samarbeid innen kunst og kultur, språk, vitenskap og høyere utdanning
  • å bidra til fransk-norsk samarbeid på de nevnte feltene
  • å organisere idédebatter ved å fokusere på oppfatningen av Frankrike i utlandet
  • å fremme undervisning av fransk språk, særlig gjennom utveksling med undervisningsinstitusjoner.

EN NASJONAL PLAN

Institut français de Norvège arbeider aktivt over hele landet ved å støtte seg på sine regionale samarbeidspartnere og kontoret i Oslo.

Informajson :

Institut français Norge har, etter en periode med mindre aktivitet grunnet koronaviruset, gjenopptatt aktiviteten sin innenfor områdene kultur, språk, forskning og høyere utdanning. 

Mediateket er foreløpig stengt. Dessverre, arrangerer vi ikke lenger franskkurs.

Institut français Norge er åpent for publikum bare dersom man har en personlig avtale med en av våre ansatte. 


Ledige stillinger :
https://www.france.no/no/ledige-stillinger/

Adresse
Institut français de Norvège – IFN
Holtegata 29 – 0355 Oslo
info@france.no