Om Institut français de Norvège

EN DEL AV ET INTERNASJONALT NETTVERK

I 2010 slo ambassadenes kultur- og språkavdelinger og kultursentra seg sammen verden over og dannet nettverket Institut françaisNettverket ledes og finansieres av det franske utenriksdepartementet og instansene underlagt utenriksdepartementet.

Oversikt over alle Institut français i verden 

INSTITUT FRANÇAIS DE NORVÈGE

Tilstedeværelsen til Institut français de Norvège går helt tilbake til 1963, og instituttet er i dag en sentral aktør i fransk-norsk kultur, språk, utdanning og vitenskapsamarbeid. Flere avtaler er inngått med den norske regjeringen og representerer en betydelig økonomisk støtte for å fremme fransk-norsk samarbeid.

HOVEDFORMÅL: UTVIKLE ET NETTVERK FOR KULTURSAMARBEID

Institut français de Norvège har følgende hovedformål:

  • å utvikle samarbeid innen kunst og kultur, språk, vitenskap og høyere utdanning
  • å bidra til fransk-norsk samarbeid på de nevnte feltene
  • å organisere idédebatter ved å fokusere på oppfatningen av Frankrike i utlandet
  • å fremme undervisning av fransk språk, særlig gjennom utveksling med undervisningsinstitusjoner.

EN NASJONAL PLAN

Institut français de Norvège arbeider aktivt over hele landet ved å støtte seg på sine regionale samarbeidspartnere og kontoret i Oslo.

Informasjon :

L’institut français de Norvège fokuserer sin aktivitet rundt samarbeid innen kultur, språk, forskning og høyere utdanning. 

Mediateket er stengt og franskkursene foregår utenfor huset.

Institut français de Norvège er kun åpent for deg med personlig avtale. 


Ledige stillinger :
https://www.france.no/no/ledige-stillinger/

Adresse
Institut français de Norvège – IFN
info@france.no