Kategorier
Vitenskap og forskning

Arctic Frontiers

Den årlige Arctic Frontiers-konferansen arrangeres i Tromsø fra 29. januar til 1. februar 2024, med temaet «Actions & Reactions». Konferansen fokuserer i år på 7 vitenskapelige temaer (jf. programmet).

Arctic Frontiers-konferansen er et forum som fremmer dialog mellom arktisk vitenskap, myndigheter og industri. Intensjonen er å innlede nye relasjoner mellom nasjoner, generasjoner og etniske grupper i et pan-arktisk perspektiv.

I 2023 deler l’Institut français de Norvège ut to stipender på 1200 euro, til unge franske doktorgradsstudenter og/eller forskere hvis arbeid fokuserer på utfordringene i Arktis og som ønsker å delta på denne konferansen.

Slik søker du :

Send CV og følgebrev innen utgangen av 27. november 2023 til Vitenskaps – og universitetsavdelingen til l’Institut français de Norvège.

Mer informasjon, kontakt : apoiret@france.no

About Arctic Frontiers

Arctic Frontiers is a catalyst for decision-making and network building by mobilizing key voices of science, policy, business, and local Arctic communities, to rapidly turn knowledge into actions. Arctic Frontiers AS is a non-profit limited liability company 100% owned by Akvaplan-niva and is part of the NIVA group.