Samarbeidspartnere

Språkavdelingen til Institut français i Norge jobber i nært samarbeid med norske utdanningsmyndigheter.

Virksomheten baserer seg på utveksling innenfor utdanning, kultur og språk i samarbeid med partnere i Oslo og resten av Norge:

  • Fransklærerforeningen i Norge: ANEF
  • Foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA
  • Fremmedspråksenteret, som er et nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
  • HK-dir (DIKU) – Senter for internasjonalisering av utdanning
  • Utdanningsetaten i Oslo kommune
  • Kulturinstitusjoner og representanter for europeiske språk som undervises i norsk skole, slik som Goethe-instituttet og tjenester og kultursentre knyttet til Frankofoni-land (ambassadene til Algerie, Belgia, Canada, Egypt, Marokko, Romania, Tunisia og det afrikanske kultursenteret i Oslo)

Et utvidet kulturnettverk

Institut français er en viktig del av nettverket av franske og fransk-norske aktører i Norge, og språkavdelingen har et naturlig samarbeid med disse.

Contacts du pôle linguistique :