Kategorier
Kultur

Mobilitetsprogrammet FOCUS

FOCUS er et mobilitetsprogram som driftes av moderinstituttet Institut français de Paris. De samarbeider tett med franske kulturaktører i tillegg til enkelte internasjonale partnere.

FOCUS-programmene samler profesjonelle aktører fra det internasjonale kulturfeltet rundt et utvalg kunstnerisk programmer. De deltakende aktørene inviteres av den franske utenrikstjenestens kulturseksjoner. Målet er å vise frem fransk kultur fra ulike felt og oppmuntre diffusjonen av fransk kultur i verden. FOCUS-programmet gjør det også mulig å

  • Søknadsfrist

Informasjon om dette kommer

  • Hvordan søke?

Vennligst kontakt kulturavdelingen til Institut français de Norvège ved kultur@france.no