Fransk-norsk samarbeid

STØTTE TIL AKADEMISKE AKTØRER

Vitenskap- og universitetsavdelingen ved Institut français de Norvège oppmuntrer og støtter akademisk samarbeid mellom franske og norske institusjoner. Byrået Campus France støtter avdelingen i å styrke det fransk-norske samarbeidet.

Oppdraget med å støtte universitetssamarbeid er basert på forskjellige satsninger:

  • Støtte for organisering av fransk-norske eller fransk-nordiske konferanser og arrangementer,
  • Hjelp til å ta imot og organisere besøk av delegasjoner,
  • Deltakelse i studentfora og messer.

EUROPEISKE UNIVERSITETER

Europeiske universiteter er en ny type samarbeid. De er basert på transnasjonale allianser mellom institusjoner for høyere utdanning i hele EU. Institusjonene som er involvert i dette, samarbeider for å ivareta interessene til studenter, lærere og samfunnet.

Hovedmålene med disse alliansene er å fremme felles europeiske verdier, samt å forbedre kvaliteten på høyere utdanning. Blant de 41 europeiske universitetsalliansene inkluderer 4 av disse alliansene franske og norske institusjoner for høyere utdanning.

Mer informasjon i dette dokumentet.

  • Kartografi over fransk-norsk universitetssamarbeid

I samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har Institut français de Norvège utarbeidet en oversikt som inkluderer de mest sentrale samarbeidene mellom franske og norske høyere utdanningsinstitusjoner. Samarbeidene dekker både felles- og dobbeltgradsprogrammer, samt utveksling gjennom EU-avtalen for europeiske universiteter.

Viktig informasjon om de forskjellige programmene:

  • Dobbeltgradsprogrammet gjør det mulig å oppnå to grader parallelt, både fra den franske og den norske høyere utdanningsinstitusjonen.
  • Med fellesgradsprogrammet oppnår du én grad som presiserer utvekslingen du har gjort i vertslandet.
  • Gjennom EU-avtalen har de europeiske universitetene samarbeid som oppmuntrer studenter til å gjennomføre utveksling i et eller flere av de europeiske landene som en del av graden sin.

Klikk her for å lese hvordan vårt interaktive kart fungerer

Det finnes en oversikt over de forskjellige Erasmus+ -avtalene som eksisterer mellom de franske og de norske høyere utdanningsinstitusjonene. Listen er ikke komplett, og for spesifikke forespørsler oppmuntrer vi derfor studenter til å informere seg gjennom sin egen institusjon.