SØKNADSSKJEMA 2024 : 1-ÅRIG PROGRAM: VG1 I FRANKRIKE