Skolebesøk

Flere programmer og ressurser er tilgjengelig for fransklærere for å bistå elevene under franskopplæringen.

Klassebesøk hos Institut français

Institut français tar imot fransklærere og elever fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, og tilbyr et program som omfatter

  • kulturelle og pedagogiske aktiviteter
  • informasjon om nasjonale skolekonkurranser
  • presentasjon av undervisningsprogrammer i Frankrike i regi av Institut français for både lærere og elever
  • presentasjon av ressurser på fransk 

Institut français på besøk i franskklassen

I samarbeid med Fremmedspråksenteret gjennomfører representanter for Institut français besøk i franskklasser over hele Norge.

Disse besøkene er tilpasset undervisningsplanen gjennom engasjerende aktiviteter som fungerer som tilskudd til pensum, og som er utviklet fra materiale som er tilpasset publikummet. Besøkene gir også anledning til å informere elvene om tjenestene til Institut français i Norge og studiemuligheter i Frankrike. Programmet er det samme som tilbys klasser som besøker instituttet, men det tilpasses i hvert tilfelle til lærernes og elevenes behov.

Etter avtale : Victoria Borgen