Kategorier
Kultur Scenekunst

FOCUS DANS

FOCUS programmet

Jørgen Knudsen, teatersjef på Black Box Teater i Oslo, hadde et veldig begivenhetsrikt og lærerikt opphold i Lyon gjennom vårt mobilitetsprogram FOCUS: «Mange takk for at jeg fikk muligheten til å være med, kunstnerisk opplevde jeg stor bredde, både estetisk og i lys av målgruppetenkning».

Det ble på forhånd lagt opp til et program bestående av flere enkeltstående forestillinger, workshops samt plattformforestillinger på Les Subs.

Det var gjennomgående høy kunstnerisk kvalitet både konseptuelt og ferdighetsmessig. Flere produksjoner hadde innhold og uttrykk som jeg tenker også vil kunne være relevant for Black Box teater å vise for et publikum i Oslo.

Gjennom møtene på Les Subs ble jeg også kjent med nye personer, og fikk styrket min innsikt i flere kunstnerskap, organisasjoner og beskrivelser av utfordringer og muligheter innenfor scenekunsten.

Samtalen rundt tematikken «Rethinkning transnational collaboration on a changing world» åpnet for perspektiver rundt nasjonal og internasjonal kunst.

Noen løftet det faktum at de føler seg fremmedgjort innenfor dagens kunstneriske diskurs. Jeg vil i denne sammenhengen fremheve Qudus Oniekus innlegg i en panelsamtale, hvor han konkluderte med: «Det handler ikke om å gi plass til de marginaliserte kunstformene, men institusjonene må forlate sin plass og posisjon for å kunne oppnå forandring».