Kategorier
Kultur

Kunstner Marianne Heske har blitt utnevnt til Offiser av den franske Ordenen for kunst og litteratur.

Marianne Heske, født i Ålesund i 1946, har blitt tildelt denne høye utmerkelsen for sitt mangeårige arbeid som toneangivende billedkunstner og viktig bindeledd mellom Norge og Frankrike med flere kunstutstillinger siden hun var fransk statsstipendiat i 1972-73, og studerte ved den berømte École Nationale Superieure des Beaux-Arts i Paris i perioden 1971-1975.

Hun har gjennom hele sitt kunstneriske liv hatt nær tilhørighet til Frankrike ikke bare gjennom en rekke utstillinger, men også intellektuelt og som kilde til inspirasjon. Hennes verk vitner om en aktiv interesse for ulike kunstneriske bevegelser, i forgrunnen av samtidskunsten, en kunst som protesterer, som provoserer, som er grensesprengende.

Marianne Heskes verk er utstilt bl.a. på Nasjonalbiblioteket i Paris og Centre Georges Pompidou. Et av Heskes hovedverk Prosjekt Gjerdeløa som senere er blitt et nøkkelverk i norsk kunsthistorie, var utstilt på Centre Georges Pompidou i 1980. Marianne Heske har hatt en lang rekke separatutstillinger i inn – og utland.

Frankrikes ambassadør til Norge, Florence Robine, overrakte på vegne av den franske kulturministeren utmerkelsen til Marianne Heske 3. oktober i Den franske ambassadørboligen i Oslo.

Vi gratulerer!

Om Ordenen for kunst og litteratur: L’Ordre des Arts et des Lettres er en fransk orden som tildeles av det franske kulturdepartementet for å belønne «de som har utmerket seg gjennom kreativitet innen kunst eller litteratur eller gjennom bidrag som har spredt fransk kunst og litteratur i verden». Den tildeles personer som, i eller utenfor Frankrike, har utmerket seg med sitt kunstneriske virke eller ved sitt forfatterskap. Den ble innstiftet 2. mai 1957. Den er inndelt i tre grader: kommandør (commandeur), offiser (officier), ridder (chevalier).
Prosjekt Gjerdeløa // Nasjonalmuseet // © Marianne Heske / BONO