Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

1-årig program

Påmeldinger åpner !

Har du lyst til å ta 1 år på videregående i Frankrike som en del av vårt mobilitetsprogram? Takket være Institut Français er dette mulig. Elevene reiser ut for å ta seconde (Vg1) på et fransk gymnas, og når de kommer tilbake til Norge, fortsetter de på Vg2.

Ønsker du å oppleve noe nytt og få nye spennende utfordringer? Da er dette programmet for deg. Du vil være 100% inkludert i en fransk klasse og en fransk familie. Når du kommer tilbake til Norge vil du ha kunnskap om fransk språk, kultur og historie og ikke minst bli mer selvstendig og attraktiv på arbeidsmarkedet når den tid kommer. Frankrike har et internasjonalt anerkjent undervisningssystem.

Kandidatprofil:

 • Elev i 10. klasse ved en skole i Norge
 • Norsk statsborger
 • Fransk som valgfag (ikke obligatorisk, men en fordel)

Du får:

 • 4 ukers forberedende kurs i Oslo før avreise (intensivkurs i fransk og matematikk på fransk).
 • 1 skoleår i Frankrike tilsvarende Vg1 studiespesialisering
 • Ett skoleår på en offentlig fransk skole med franske elever
 • Ekstratimer i fransk det første halvåret
 • Bo på internat i uka og i en fransk vertsfamilie i helgen
 • Mulighet til å begynne rett i Vg2 i Norge etter året i Frankrike
 • Stipend og økonomisk støtte fra Lånekassen som dekker skole, kost og losji
 • Et bredt utvalg av valgfag (idrett, kunst, musikk, naturfag osv.)
 • En unik opplevelse

TRYGG OG TETT OPPFØLGING

I Frankrike har hver skole en kontaktperson (lærer og/eller assisterende rektor) som følger den norske eleven for å sikre at han eller hun blir godt integrert i vertsfamilien og på skolen, og for å sikre kvaliteten på studiene (timeplan, oppmøte på kurs).

Institut français de Norvège har jevnlig kontakt med skolene.

SKOLENE:

Vi tilbyr et bredt utvalg av videregående skoler for Vg1. Mange av disse tilbyr også kunst – og idrettsfag, samt europeisk linje (ett fag på engelsk).
Finn ut mer om skolene på det interaktive kartet under.

SØKNADSPROSESSEN:

 • Søknadsfrist: 30. mars 2024 
 • Søknaden sendes elektronisk
 • Søknadene vurderes av en egen komité
 • På grunnlag av den skriftlige søknaden blir en del av søkerne kalt inn til digitalt intervju
 • Søkere som har fått plass på en fransk skole, vil bli kontaktet i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Det forventes at de utvalgte kandidatene og familiene deres gjør følgende:
– Kontakter den franske vertsfamilien så snart som mulig for å bli kjent med hverandre før ankomst til Frankrike og for å sikre en smidig integrering i familien.
– Delta på 4-ukers intensivkurs i Oslo i juli-august.
– Reiser til Frankrike 31. august og finner seg til rette hos vertsfamilien før skolestart 2. september 2024. Minst én norsk forelder skal være med på reisen og møte vertsfamilien.

1. Print ut følgende skjemaer. De skal scannes og lastes opp i søknaden.

Last ned brosjyre: VGS i Frankrike

2. Elektronisk søknadsskjema : Åpner 31. januar 2024.

Du bør beregne god tid på søknaden. Vi anbefaler at du gjør den ferdig så tidlig som mulig, slik at eventuelle spørsmål kan stilles god tid i forkant av fristen.

Foruten karakternivå legges det stor vekt på søkernes motivasjon, arbeidsevne og evne til å tilpasse seg nye og uvante forhold med strengere disiplin enn det som er vanlig i norsk skole. Søknadskomitéen består av en representant for franske myndigheter, en representant for norske myndigheter og en tidligere elev.

NB: UFULLSTENDIGE SØKNADER VIL IKKE BLI BEHANDLET.

Last ned brosjyremed alle forklaringene : VGS i Frankrike

Møt Anne som skal gå ett år på VGS i Frankrike med toppidrett håndball: