Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

1-årig program

Opptak er stengt for skoleåret 2023/24.

Vil du reise på utveksling til Frankrike? Med Institut Français kan du reise ut rett etter 10. klasse og ta ett år (VG1) på en vanlig fransk videregående skole.

Ønsker du å oppleve noe nytt og få nye spennende utfordringer? Da er dette programmet for deg. Du vil være 100% inkludert i en fransk klasse og en fransk familie. Når du kommer tilbake til Norge vil du ha kunnskap om fransk språk, kultur og historie og ikke minst bli mer selvstendig og attraktiv på arbeidsmarkedet. Frankrike er kjent for et solid og internasjonalt ansett undervisningssystem.

Søkerprofil:

 • Elev i 10. klasse ved en skole i Norge
 • Norsk statsborger
 • Fransk som valgfag (ikke obligatorisk, men en fordel)

Du får:

 • 4 uker intensivt forkurs i fransk og matte Oslo før avreise (obligatorisk)
 • 1 skoleår i Frankrike tilsvarende Vg1 studiespesialisering
 • Undervisning i en vanlig fransk klasse med franske elever
 • Ekstratimer i fransk det første halvåret
 • Bo på internat i uka og i en fransk vertsfamilie i helgen
 • Mulighet til å begynne rett i Vg2 i Norge etter oppholdet
 • Mulighet til å fortsette ved skolen og fullføre videregående i Frankrike
 • Stipend fra Lånekassen som dekker skole, kost og losji
 • Mulighet til å ta spennende valgfag (3t i uka)
 • Et skoleår fullt av spennende utfordringer

Trygg og tett oppfølging

 • Skolene i Frankrike stiller en rådgiver til disposisjon som kontakt- og omsorgsperson for de norske elevene
 • Institut Français de Norvège har jevnlig kontakt med skolene, eleven og familiene

SKOLENE:

Her kan du se et interaktivt kart med oversikt over skolene for VG1 studiespesialiserende. Klikk deg inn på skolene for å se hvor de ligger, lese litt om området og se hva slags valgfag de har. Flere av disse tilbyr kunst- og idrett.

SØKNADSPROSESSEN:

 • Søknadsfrist: 29. mars 2023
 • Søknaden sendes elektronisk
 • Søknadene vurderes av en egen komité
 • På grunnlag av den skriftlige søknaden blir en del av søkerne kalt inn til intervju
 • Kandidatene får vite om de har fått skoleplass kort tid etter intervjuene

1. Print ut følgende skjemaer. De skal scannes og lastes opp i søknaden.

2. Elektronisk søknadsskjema : Søknaden er stengt for i år og lenken er deaktivert.

Du bør beregne god tid på søknaden. Vi anbefaler at du gjør den ferdig så tidlig som mulig, slik at eventuelle spørsmål kan stilles god tid i forkant av fristen.

Foruten karakternivå legges det stor vekt på søkernes motivasjon, arbeidsevne og evne til å tilpasse seg nye og uvante forhold med strengere disiplin enn det som er vanlig i norsk skole. Søknadskomitéen består av en representant for franske myndigheter, en representant for norske myndigheter og en tidligere elev.

NB: UFULLSTENDIGE SØKNADER VIL IKKE BLI BEHANDLET.

Møt Anne som skal gå ett år på VGS i Frankrike med toppidrett håndball: