Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Ordboken for fransktalende

mandag 22. mars 2021

oslo

Le Dictionnaire des francophones (DDF) er en digital «samarbeidsordbok» for fransk som blir snakket i hele den fransktalende verden. Det er et innovativt prosjekt som presenterer både leksikografiske ressurser, og en deltakende del for å utvikle ord og vekke liv i det franske språket. For å se ordboken, klikk her: https://www.dictionnairedesfrancophones.org/

Fordi DDF er en online ressurs kan dataene den inneholder omorganiseres kontinuerlig basert på brukernes søkekriterier. I tillegg oppfordres brukerne til å bidra til ordboken ved å legge til innhold og validere den tilstedeværende informasjonen

Målet med DDF er å beskrive alle ordene på fransk, uansett region eller språkregister der de brukes, i en enkelt ressurs, for å gi tilgang til et øyeblikkelig bilde, kontinuerlig fornyet, av fransk i verden. Det er derfor ikke snakk om å foreskrive riktig fransk som skal brukes i stedet for en annen, men om å bokføre så presist som mulig for å la brukerne velge det uttrykket som passer best for situasjonen.

Fransk har blitt et verdensspråk! Det er flere enn 300 millioner mennesker i verden som snakker fransk, inkludert omtrent 240 millioner som bruker det daglig. Disse tallene gjenspeiler omfanget av det franske språket på de fem kontinentene. Det er ikke en lett oppgave å redegjøre for mangfoldet av bruksområder i denne enorme samlingen, og det er derfor Le Dictionnaire des francophones (DDF) er avhengig av brukernes bidrag slik at den kan tilby størst mulig utvalg av informasjon.