Kategorier
Universiteter

Bilateralt akademisk samarbeid mellom Frankrike og Norge

tirsdag 8. mars 2022 9:00

Ønsker du å starte et utvekslingssamarbeid med Frankrike innen høyere utdanning? Eller har du et samarbeid som du ønsker å utvikle og vil lære mer av andre? Da kan du melde deg på dette webinaret og få både nyttige tips og kontakter til et fremtidig samarbeid (obligatorisk påmelding til og med fredag 4. mars)

I dette webinaret vil vi se nærmere på Norge og Frankrikes nasjonale strategier for utveksling – både praksis- og studentmobilitet. Norske og franske institusjoner for høyere utdanning vil presentere erfaringer og god praksis og vi vil diskutere hvordan vi kan øke og utvikle dette samarbeidet. Dagen vil bli åpnet av representanter fra Campus France og HK-Dir, etterfulgt av to rundebord med tid for diskusjon. På ettermiddagen vil det være mulig å komme i kontakt med franske institusjoner og enkelt avtale møter. Møteplattformen vil åpne tirsdag 22. februar. 

Arrangementet er åpent for ansatte ved institusjoner som ønsker å opprette eller videreutvikle utdanningssamarbeid med Frankrike – enten som koordinator for internasjonale seksjoner eller fagansvarlig.

 

Webinaret er arrangert av Institut français de Norvège og HK-Dir i samarbeid med Campus France Paris.

Webinaret holdes på Zoom (formiddag) og B2Match (ettermiddag).

 

Du kan finne programmet for dagen her.  

 

For spørsmål, kontakt Victoria Borgen

Opps, fant ikke skjemaet.