Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Tiltak for å fremme flerspråklighet i skolen

lørdag 12. mars 2022 9:00

Vi har gleden av å annonsere et fransk-nordisk og Caen Nordic-merket samarbeidsarrangement på Tocqueville-biblioteket i Caen, der temaet er flerspråklighet i skolen. Spesialister fra fransk og nordisk undervisningssektor møtes for å bli enige om tiltak for å fremme undervisningen av språk i skolen.

Det engelske språket har lenge stått i en særstilling og nyter en sentral plass i språkundervisningen verden over. En negativ konsekvens av dette er at mindre plass dedikeres til undervisningen av andre språk på skolene. De deltakende landene i denne konferansen konstaterer på den ene siden at nordiske språk er lite til stede i fransk undervisning, og på den andre siden at det franske språket i de nordiske landene er mindre og mindre populært. Denne mangelen på språklig mangfold medfører samtidig mindre kulturelt mangfold.

Hva slags språkpolitikk er det gunstig å føre? Hvordan gå frem for å fremme språklig og kulturelt mangfold? Hvordan underviser man flere språk samtidig på en vellykket måte?

Det er rundt disse spørsmålene at 15 eksperter fra undervisningssektoren i de deltakende nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland) og Frankrike (Normandie og Université de Caen) skal reflektere, med mål om å komme med konkrete tiltak å iverksette fremover. Der de nordiske landene er anerkjent for en god, pedagogiske modell, har Frankrike på sin side lyktes i å undervise i tredjespråk og starte flerspråklige skoler og filialer landet over. Det er i dialog med hverandre at de respektive landene kan komme frem til nye idéer rundt vellykket drift av tospråklighet i skolen.

Dette arrangementet er unikt i sin grad av samarbeid mellom Frankrike og representanter fra de nordiske landene, et arrangement får drahjelp av Caen som viktig samarbeidspartner. Konklusjonene som følger disse to dagene dedikert til refleksjon og diskusjon rundt temaet, vil presenteres for offentligheten den 12. mars kl. 9:00 på Tocqueville-biblioteket.

 

  • Lørdag 12. mars 2022
    Kl. 9:00-11:00
  • Bibliothèque Alexis de Tocqueville
    15 Quai François Mitterrand, 14000 Caen
  • Gratis inngang, men begrenset sitteplasser. Arrangementet gjennomføres på fransk.