Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Den europeiske språkdagen

17 - 26. september 2023

Den europeiske språkdagen

Den 26. september er den europeiske språkdagen, som markeres hvert år.  

Europarådet initierte denne markeringen som organiseres i samarbeid med EU. Målsetningene er å bevisstgjøre publikum om viktigheten av å lære språk og å fremme Europas språkarv. 
 
Språklig mangfold er en vei til bedre interkulturell forståelse. 
 
Den europeiske språkdagen fokuserer spesielt på: 

  • Å opprettholde Europas språklige mangfold og initiere dets ivaretakelse. 
  • Nødvendigheten av å ha et diversifisiert utvalg av lærte språk (inkludert mindre utbredte språk), for å opprettholde flerspråklighet 
  • Viktigheten av å utvikle ferdigheter i moderne språk for å bidra til bredt medborgerskap i et demokratisk Europa. 

Kilde

I Norge organiserer Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i Østfold (HiØ) språkfestivalen, programmet finner du her:

https://www.hiof.no/fss/om/aktuelt/aktuelle-saker/sprakfestival-2023.html