Skip to Content

Vitenskap

 

Vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège bidrar til å utvikle bilateralt samarbeid mellom Frankrike og Norge. Avdelingen oppmuntrer til vitenskapelig utveksling på høyere nivå og til studieopphold for norske studenter i Frankrike via operatøren Campus France.

 

Vitenskapsavdelingen hovedoppgaver : Informere, støtte, fremme og koordinere :

 

  • Informere om teknologiske fremskritt, innovasjon, strategier, og mulig samarbeid innen forskning og utvikling i Norge.
  • Oppmuntre forskningsinstitusjoner (laboratorier, bedrifter) til å etablere samarbeid, fra bilateral utveksling til europeiske prosjekter (spesielt Horizon 2020).
  • Fremme fransk forskning og innovasjon innenfor vitenskapelige og teknologiske nøkkelfelt som del av det bilaterale arbeidet.
  • Koordinere, i samarbeid med våre lokale og franske kolleger, regionale, bilaterale og europeiske arrangementer.
 

Følg oss på Twitter

Arkiv