Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

EXPLORA LINGUAE – Escape-game om flerspråklighet

24. november - 31. desember 2022

Explora Linguae er et escape game-spill om flerspråklighet produsert av Institut français du Danemark i samarbeid med de franske instituttene av Estland, Finland, Norge og Sverige. 

Spillets hensikt er å øke elevenes bevissthet rundt flerspråklighet gjennom oppdagelsen av 6 land og deres nasjonale språk: Tyskland, Spania, Frankrike, Hellas, Island og Italia.

En spilløkt varer ca. 40 minutter (forberedelsestid + 30 minutters spill).

Elevene vil bli bedt om å løse kulturrelaterte oppgaver om hvert land og vil møte en rekke transparente ord underveis. Spillet og instruksjonene vil være på språket som er valgt i starten. Det kreves ingen kunnskaper i fremmedspråk for å spille.

Til fransklærere følger det med undervisningsmateriale som kan brukes før (undervisningsark 1) og etter (undervisningsark 2) spilløkten.

Alt man trenger til spillet er tilgjengelig i mappen «Spillmateriell» som ligger på nett (undervisningsark x2, oppgaveark, kort med transparente ord, lenker til lyd- og videofiler). 

La oss komme i gang!

Spilleregler
Spillmateriell