Kategorier
Vitenskap og forskning

The Ocean as a Climate Regulator

15. april - 24. mai 2024

Fotoutstilling i Bergen

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Allégaten 41 5007 Bergen
room

Fra 15. april til 24. mai vil fotoutstillingen The Ocean as a Climate Regulator være åpen på biblioteket for matematisk-naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Bergen.

I forbindelse med den andre utgaven av One Ocean Week 2024 arrangerer den franske ambassaden i Norge og Institut français de Norvège en naturvitenskapelig utstilling. One Ocean Week, som er en del av FNs havforskningstiår frem til 2030, har som mål å øke bevisstheten og spre kunnskap om havets avgjørende rolle for planeten vår.

Arrangementet samler regjeringsorganer, universitetsinstitusjoner og ledende globale selskaper for en hel uke dedikert til havet og søken etter en bærekraftig fremtid. One Ocean Week 2024 muliggjøres gjennom et samarbeid mellom One Ocean Havbyen Bergen og ulike partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Utstillingen The Ocean as a Climate Regulator har som formål å fremme bevaring av marine og kystøkosystemer samtidig som den hyller havets mangfold. Videre søker den å øke bevisstheten blant beslutningstakere og publikum om havets avgjørende rolle i klimasystemet, samt betydningen av å integrere denne kunnskapen i politiske beslutninger for det 21. århundre. Disse marine og kystnære økosystemene spiller en avgjørende rolle i å dempe virkningene av klimaendringer og regulere selve klimaet, mens de også tilbyr uvurderlige tjenester for økosystemet.

Gjennom historier fortalt av franske forskere, samt fotografiske og kunstneriske verk, oppfordres besøkende til å verdsette disse økosystemenes bemerkelsesverdige evne til regulering, som bidrar til å styrke stabiliteten og motstandskraften til planeten. Videre søker utstillingen å oppmuntre besøkende til å delta i vitenskapelige undersøkelser om pågående endringer, slik som økningen i utslipp av klimagasser, økende temperaturer og økte nivåer av CO2 i atmosfæren.

Utstillingen er resultatet av et samarbeid ledet av The French Facility for Global Environment (FFEM) i partnerskap med The Tara Ocean Foundation.

Vitenskapelig koordinering av utstillingen: Janique Etienne & Catherine Gabrié

Kunstner: Céline Bricard