Kategorier
Kultur

Tospråklig utgivelse av nyskapende verk: Nathalie Sarraute, Tropismer / Tropismes

tirsdag 12. oktober 2021 19:30

Stendal forlag er et nystartet forlag som utgir oversatt skjønnlitteratur i tospråklige utgaver. Originaltekst og oversettelse presenteres side ved side. Det gjør det lett å lese parallelt, til oppdagelse, utforskning og læring. Seriens første utgivelse er Nathalie Sarrautes debutbok Tropismer, som i 1957 var med på å lansere den litterære bevegelsen nyromanen i Frankrike.

 

Nathalie Sarraute (1900-1999) er en av Frankrikes betydeligste etterkrigsforfattere, og representerer en av de mest særegne stemmer i europeisk litteratur i det 20. århundre. Hun knyttes gjerne til den franske nyromanen. Hennes litterære produksjon omfatter en rekke formfornyende romaner, skuespill, kortprosatekster og essays, og plasserer seg i forlengelsen av Dostojevski, Proust og Virginia Woolf.

Tropismer / Tropismes består av 24 korte tekster, hverdagsscener fra anonyme menneskers liv, små, fortettede dramaer. Nathalie Sarraute skjærer bort alle forstyrrende elementer for å skildre tropismebevegelsene som finnes i alle mennesker: ørsmå sinnsbevegelser utløst av en ekstern stimulus, en lyd, en lukt, eller påvirkningen knyttet til en mellommenneskelig situasjon. Disse udefinerbare bevegelsene er ifølge Sarraute opphavet til våre ord, handlinger og følelser, og utgjør den usynlige veven i alt mellommenneskelig samspill.

 

I samarbeid med Litteraturhuset arrangeres en digital lansering av boka tirsdag 12. oktober klokka 19:30. I forkant av arrangementet blir det lagt ut en lenke til strømmingen på Litteraturhusets nettsider. 

 

En praktfull bok å oppdage på Stendal forlaget!