Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

EXPLORA LINGUAE

Spillets hensikt er å øke elevenes bevissthet rundt flerspråklighet gjennom oppdagelsen av 6 land og deres nasjonale språk: Tyskland, Spania, Frankrike, Hellas, Island og Italia.

En spilløkt varer ca. 1 time (forberedelsestid + 45 minutters spill). Har man spilt det før kan man få det til på 45 minutter.

Elevene vil bli bedt om å løse kulturrelaterte oppgaver om hvert land og vil møte en rekke transparente ord underveis. Spillet og instruksjonene vil være på språket som er valgt i starten. Det kreves ingen kunnskaper i fremmedspråk for å spille.

Til fransklærere følger det med undervisningsmateriale som kan brukes før (undervisningsark 1) og etter (undervisningsark 2) spilløkten.

Alt man trenger til spillet er tilgjengelig i Mappen «Spillmateriell» som ligger på nett (undervisningsark x2, oppgaveark, kort med transparente ord, lenker til lyd- og videofiler). 

Elevene må bruke mobil eller nettbrett som leser flashcode til å løse noen av oppgavene.

NB. Vi foreslår at læreren også leser «hjelpearket» og bruker dette under spillet. Det vil spesielt være gruppen som har Hellas som land som har behov for hjelp pga. greske bokstaver.

AIDE – EXPLORA – LINGUAE

La oss komme i gang!

SPILLEREGLER

SPILLMATERIELL