Kategorier
Kultur

Journalist Erik Aasheim hedret med Den franske orden for Kunst – og litteratur

Erik Aasheim har hatt en imponerende karrière siden han startet som journalist i 1985. Hans bidrag til journalistikken er uvurderlige, og han har fortsatt nær tilknytning til Frankrike.

Erik Aasheim var korrespondent i Paris i åtte år for NRK, og næringslivsavisen Dagens Næringsliv. Under oppholdet i Paris, grunnla han det skandinaviske journalistbyrået Scandipress.

Frankofil, med et perfekt fransk, har dessuten Erik Aasheim den typisk franske sansen for diskusjon, noe han titt og ofte både nærer og benytter seg av. I offentlig debatt skiller han seg ut gjennom sin dristige frittalenhet.

Erik Aasheim er fascinert av skjæringspunktet mellom kultur og offentlig diskurs, og han skrev i 2012 en bok om karrièren til den fransk-norske dommeren Eva Joly : «Hun er en svært engasjert kvinne; for norsk til å være fransk og for fransk til å være norsk».

Aasheim – aktivist med særpreg – aksepterer ingen urettferdighet. Blant annet gjennom sitt samarbeid med Nobels Fredssenter i Oslo gir han gjenklang til noen av verdens høye stemmer.

I høst hedret Erik Aasheim nok en gang franske kvinner som er involvert i Nobels fredsforums program med å oppfordre det norske og internasjonale samfunnet til å stte spørsmålstegn ved den katastrofale menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Erik Aasheims karriere som journalist og store engasjement for menneskerettigheter; hans engasjement for fransk språk og kultur i Norge hedres av Frankrike gjennom denne utnevnelsen til Ridder av den franske Orden for Kunst – og Litteratur.

Gratulerer, Erik Aasheim!

Foto: Hanne Stabell