Kategorier
Utdannelse og Fransk språksamarbeid

Fortjenestesordenen Palmes Académiques. Medaljeoverrekkelse

Brynhild Sirevåg, Turid Lillian Henriksen, Mona Elset og Knut Stene-Johansen: fire norske personer fra akademia, kjent for sitt engasjement for å fremme fransk kultur og språk og fransk-norske relasjoner, har alle blitt tildelt fortjenestesmedaljen Palmes Académiques av Frankrikes ambassadør til Norge, Florence Robine.

Brynhild Sirevåg ble utnevnt til Ridder av Palmes Académiques blant annet for sitt samarbeid med Frankrike på utdanningsområdet allerede i 1989.  Etter denne utnevnelsen har hennes deltakelse i det europeiske utdannings- og forskningssamarbeidet, hennes innsats for fransk-norske relasjoner og hennes engasjement for å fremme fransk kultur og språk i Norge aldri opphørt. Sirevåg er fremmet til Offiser av Palmes Académiques både for sitt engasjement knyttet til europeisk samarbeid innen utdanning og forskning og for sin utrettelige innsats for å formidle sin dype kunnskap om Frankrike og fransk kultur til nordmenn.

Turid Lillian Henriksen ble slått til Ridder av Palmes Académiques i 2008 og fortsatte deretter sin akademiske virksomhet frem til hun velfortjent gikk av med pensjon i 2009. Pensjonisttilværelsen har ikke lagt noen demper på hennes energi eller engasjement. Tvert imot har hun viet sin innsats til å fremme fransk kultur ved å delta i foreninger som har gjort det mulig for henne å henvende seg til publikum utenfor akademiske kretser.  For sin eminente akademiske karriere i det franske språks tjeneste, for sitt utrettelige engasjement for fransk-norske relasjoner og utveksling, har Henriksen blitt til fremmet til Offiser av Palmes Académiques.

Mona Elset fattet tidlig interesse for fransk språk og kultur, og valgte å lære seg språket da hun begynte på ungdomsskolen og fortsatte med faget på videregående. Etter artium jobbet hun som au pair hos en fransk familie i Paris samtidig som hun studerte fransk ved Sorbonne universitetet. Elset er slått til Ridder av Palmes Académiques både for sitt arbeid med å utvikle fransk språk og kultur blant generasjoner av elever og for sin rolle i å sikre og legge til rette for internasjonalt samarbeid fransklærere i mellom.

Knut Stene-Johansen, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, gjennomførte Diplôme en Etudes Supérieures Européennes ved Universitetet i Nancy i 1981. I 1985 tok han magistergraden i fransk, filosofi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han deretter i 1993 tok doktorgraden etter å ha disputert på en avhandling om Aurélia av Gérard de Nerval. For sin eminente akademiske karriere i fransk litteraturs tjeneste, for sitt arbeid som oversetter; ikke minst hans sans for fransk gastronomi, er Elset slått til Ridder av Palmes Académiques.

Gratulerer til alle sammen!

Ordenen Palmes académiques er den eldste av Frankrikes sivile utmerkelser. Den hedrer personer hvis arbeid kan knyttes til utdanningsdepartementet. Utenfor universitetene kan denne ordenen også hedre personer som har gjort en betydelig innsats i en av aktivitetene som kan relateres til det nasjonale utdanningssystemet, og til fremtredende personligheter som har gitt et eksepsjonelt bidrag til berikelsen av Frankrikes kulturarv.

Ordenen består av tre grader: Chevalier (minst trettifem års virke) // Offiser (ridder i minst fem år) // Commandeur (offiser i minst fem år).